AQUESTA PÀGINA WEB NO PRETÉN GUANYAR UN PREMI DE DISSENY, SINÓ DONAR UN SERVEI CIUTADÀ
Gràcies per visitar-nos
el .
Versión en Castellano de este sitio Web
Castellano


NOVETATS SOBRE L'IMPOST DE SUCCESSIONS

3/11/2013 - Avui s'han publicat a la premsa les principals dades relatives a la modificació del Impost de Successions que ha inclós el Govern als pressupostos per a l'any 2.014.

Si aquestes dades es confirmen, la modificació estaria basada en la introducció d'una escala de bonificacions de la quota, aplicable als Grups de parentiu I i II (descendents i ascendents) en lloc de la bonificació fixa del 99% que hi havia fins ara, però que no afectaria al cònjuge, a qui se li seguiria aplicant la bonificació del 99%.

Per il·lustrar aquest canvi, mostrem a continuació l'esmentada escala de bonificacions.


Podeu llegir una explicació més detallada al nostre Fòrum, en la transcripció de l'article publicat avui a "La Vanguardia", fent clic aquí.ATENCIÓ, CiU I ERC ANUNCIEN CANVIS
SOBRE L'IMPOST DE SUCCESSIONS !!

15/12/2012 - Més avall exposem la informació que es coneix fins ara sobre els plans per exterminar la classe mitja a Catalunya per la via de l'empobriment accelerat, també coneguts com pactes de legislatura sobre matèria económica entre CiU i ERC, amb especial incidència sobre l'Impost de Successions.


Enllaç desactivat temporalment, disculpin les molèsties

Si es confirmessin aquests plans en la seva totalitat, la classe mitja, que és la única que paga impostos, aviat deixarà de tenir la capacitat econòmica suficient per continuar pagant-los i passarà a engrossir les files dels perceptors d'ajuts socials. La incògnita, si es produís aquest cas, és com s'obtindrien llavors els recursos per fer front a tot l'ajut social necessari i per seguir mantenint, a més a més, a tota la classe política junt amb els seus assessors, càrrecs de confiança, empleats de lliure designació, etc.

Cal moure's, escriure a mitjans de comunicació, parlamentaris, membres del Govern, per repetir-los allò que crèiem que ja sabien.

ESCRIVIU A ARTUR MAS, COM A PRESIDENT DE CiU : FENT CLIC AQUÍ
I COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT : FENT CLIC AQUÍ
(a la pàgina que s'obrirà ompliu les dades del "Formulari de contacte" i envieu-lo).

DEIXEU UN COMENTARI A "EL DIARI DE DURAN I LLEIDA": FENT CLIC AQUÍ

ESCRIVIU AL PRESIDENT D'ERC: FENT CLIC AQUÍ

ESCRIVIU ALS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA: FENT CLIC AQUÍ
Si es vol enviar a més d'un diputat, cal preveure tenir el text copiat i enganxar-lo cada vegada, seleccionar el diputat en un menú desplegable i enviar.

ENTREU AL NOSTRE FORUM FENT CLIC AQUÍ.
COMUNICAT ALS NOSTRES ADHERITS I A TOTS ELS CIUTADANS EN GENERAL

Després d'uns mesos amb molt poca activitat creiem que, malauradament, ara ha arribat el moment de tornar a mobilitzar-se.

D'acord amb les notícies que darrerament s'estan filtrant, si no actuem podríem quedar en una situació pitjor que en la que ens trobàvem abans de la reforma del Impost de Successions duta a terme pel tripartit, ja que sembla que CiU està disposada a desdir-se de la seva promesa electoral i re-instaurar aquest impost, forçada per ERC.

En aquest moment no podem promoure accions més concretes ja que no coneixem tots els detalls de la proposta a la qual ens estem enfrontant, però creiem que una acció individualitzada basada en cartes als mitjans de comunicació i també als representants polítics dels partits que estan negociant seria una bona manera d'influir en el desenllaç de la tempesta que s'acosta.

Per facilitar la redacció de les cartes, detallem una sèrie de punts i reflexions a tenir en compte.

 • L'Impost de Successions que es pretén tornar a implantar a Catalunya, ens deixa en clar desavantatge amb la resta de les comunitats que segueixen conservant les seves exempcions.
 • Les herències que incloguin immobles (la majoria), estan obligades a tributar per uns valors que no reflecteixen la realitat dels preus actuals.
  • En altres comunitats els valors que s'apliquen són molt més baixos.
  • La proposta d'ERC, encara falta de concreció detallada, implica augmentar la tributació per aquest impost, eliminant exempcions i aplicant un recàrrec especial a les "grans fortunes", que enlloc ha definit quines són, cosa que creiem que pot permetre que s’apliqui aquest concepte a simples estalviadors de la classe mitja que són presa fàcil per a lleis redactades amb desmesurats afanys recaptatoris. Aquest efecte es produiria en conseqüència amb major intensitat sobre les herències que, per contenir immobles, ja ara veuen la seva valoració augmentada artificialment.
  • En qualsevol cas, comunitats autònomes com Madrid i València segueixen aplicant la bonificació del 99% de la quota als ascendents, descendents i cònjuges.
 • El pagament del Impost de Successions i plusvàlues municipals es fa impossible, ja que els bancs no donen accés a crèdits i les possibilitats de venda d'immobles actualment són pràcticament nul·les.
  • Amb la proposta d'ERC, qui hereti algun immoble que no sigui l’habitatge habitual tindrà seriosos problemes per liquidar l'impost si no disposa d'efectiu i es pot veure abocat a renunciar a l'herència per no poder fer front al pagament del impost.

Tot això es pretén que ho assumeixin els contribuents catalans, que ara ja fan front a:

 • Tipus marginal d'IRPF més alt d'Espanya, que arriba al 56% per a les rendes més altes, mentre que Madrid aplica un gravamen màxim del 51,9% i cap altra comunitat autònoma ni quasi cap estat independent arriba al nivell d'IRPF de Catalunya, el segon més alt d'Europa y tercer del món, després d’Aruba i Suècia.
 • Els peatges de les autopistes també són els més elevats de l'Estat, mentre la resta d'Espanya està dotada d’autovies gratuïtes i els catalans no disposem pràcticament de cap alternativa ràpida i gratuïta a les autopistes de peatge.
 • Els medicaments, on la taxa de l'euro per recepta és única i no proporcional al preu del medicament.
 • Quant a la Justícia, la taxa sobre actes jurídics només s'aplica a Catalunya.
  • La proposta d'ERC és augmentar-la.
 • Transport públic. El preu del bitllet a Catalunya (especialment a Barcelona) no només supera el de la resta d'Espanya sinó que també és més car que a París o Nova York.
 • Formalitzar una hipoteca o altres tràmits notarials, com obrir una empresa, comporta aplicar l'impost d'actes jurídics documentats. A Catalunya aquest impost és el més alt de tota Espanya, el 1,5%.
 • A Catalunya s'aplica l'Impost de Patrimoni, en canvi a Madrid, València i Balears, per exemple, no ho fan. Aquestes comunitats bonifiquen el 100% del impost als seus ciutadans.
  • Mentre que a Madrid, València i Balears no es paga impost de Patrimoni, la proposta d'ERC consisteix a disminuir a Catalunya el mínim exempt de 700.000 € a 500.000 € i aplicar un recàrrec a les grans fortunes que, un cop més, no es defineix qui són, raó per la qual es podria témer que aquest concepte obrís una porta a l'arbitrarietat.
 • El recàrrec al preu dels carburants anomenat popularment cèntim sanitari s'ha duplicat el 2012 passant a ser de 0,048 € a Catalunya, el més alt d'Espanya.

Si a tot això afegim la resta de propostes d'ERC pel que fa a política econòmica, el resultat es tradueix en l'exterminació per la via de l’empobriment del que encara queda de la classe mitja catalana.

 • Creació d’un impost sobre dipòsits bancaris.
 • Increment del impost de transmissions patrimonials.
 • Implementació de noves vies de fiscalitat ambiental.
 • Introducció d'impostos sobre les begudes amb excés de sucre.
 • Actualització del impost sobre grans establiments comerciales.
 • Nou impost sobre les centrals nuclears.
 • Etc.

Totes aquestes mesures, no solament representen un increment fiscal que recau sobre els ciutadans ja sigui directa o indirectament, sinó que algunes fins i tot penalitzen a l'estalviador.

Sorprenentment, ERC no fa cap proposta de reducció immediata d'organismes i nivells de l'Administració, cap reducció i/o aprimament d'empreses i ens públics superflus, etc., Ans al contrari, alguna de les mesures proposades comportaria la creació de noves entitats oficials (Observatori de la xarxa viària de Catalunya, per exemple) el que, segons com es porti a terme i experiències passades ens diuen que hem d’esperar el pitjor, en lloc de reduir s’engreixaria encara més el volum de personal i despeses a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, que es nodreixen dels nostres impostos.

Per això, esperem de tots els ciutadans sensibilitzats per aquest tema que actuïn en protesta de la situació a la qual ens veurem irremissiblement abocats si prosperen els pactes que s'estan ultimant.

A la nostra pàgina web www.nosuccessions.org facilitem adreces electròniques i mètodes de contacte per dirigir les protestes personals. Així mateix, el nostre Fòrum, que roman accessible i actiu, segueix acollint els missatges i propostes dels nostres adherits.

Pot descarregar-se els documents de treball més rellevants respecte de les polítiques fiscals, tal com s’han publicat a la premsa, fent clic sobre l’enllaç desitjat a continuació:
Prioritats del Govern per a la transició nacional - X legislatura.755 KB.
Acord per una política econòmica i pressupostària de transició.1.865 KB.
15/05/2012 - De la premsa: Artur Mas ajorna a 2013 la possible recuperació del Impost de Successions

El president ha encarregat al conseller d’Economia un estudi per “optimitzar” els ingressos per taxes, preus públics i impostos propis. Descartada per al 2012 la recuperació de l’impost de successions, el Govern es podria plantejar la recuperació del tribut per al proper any.

NOSALTRES SEGUIREM EN ACTITUD VIGILANT05/05/2012 - Canal 3/24: El líder de CiU al Parlament, Oriol Pujol, ha obert la porta a que el Govern recuperi l'impost de Successions, que la Cambra catalana aprovà en el 2011 suprimir en la seva pràctica totalitat per a ascendents, descendents i cònjuges amb els vots de la federació nacionalista i el PP.

"Pot ser que el Govern de Catalunya amb el que queda del transcurs d'aquest any o probablement l'any vinent es vegi en l'obligació d'empenyer alguna mesura excepcional però li pertocarà al Govern anunciar quines i si tenen a veure amb l'impost de successions, amb altres dinàmiques impositives o amb les dinàmiques d'ajust, de contenció o de control de la despesa", ha explicat.

Ja hi tornem a ser, CiU ?

MOBILITZEM-NOS PER EVITAR UNA POSSIBLE PRESA DE PÈL !!!!!

ÉS MOLT IMPORTANT QUE EL REBUIG DELS CIUTADANS QUEDI BEN PALÈS!!

ENTREU A LES ENQUESTES A PÀGINES WEB: La Vanguardia, Canal 3/24, lamalla.cat. I DEIXEU TAMBÉ COMENTARIS ALLÀ ON SIGUI POSSIBLE.

ESCRIVIU A ARTUR MAS, COM A PRESIDENT DE CiU : a.mas.ga@ciu.info I COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT : Fent clic aquí (a la pàgina que s'obrirà ompliu les dades del "Formulari de contacte" i envieu-lo).

DEIXEU UN COMENTARI A "EL DIARI DE DURAN I LLEIDA": Fent clic aquí

ESCRIVIU A:
DIPUTATS DE CiU AL PARLAMENT DE CATALUNYA: Fent clic aquí Si es vol enviar a més d'un diputat, cal preveure tenir el text copiat i enganxar-lo cada vegada, seleccionar el diputat en un menú desplegable i enviar.
DIPUTATS I SENADORS DE CiU A LES CORTS ESPANYOLES: Traient els e-mails d'aquesta pàgina de CiU
I AL PARLAMENT EUROPEU: Ramon Tremosa i Balcells - Europa o Ramon Tremosa i Balcells - Convergència21/10/2011 - L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS) DESTINA ELS SEUS FONS ECONÒMICS A LA DONACIÓ DE 20 TONES DE PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT AL BANC DELS ALIMENTS.

Com coneixen els nostres socis, amics i simpatitzants, un cop aconseguits amb escreix els objectius d'aquesta Associació, com a penúltim pas abans de la seva dissolució i per mandat dels seus Estatuts, calia liquidar els fons econòmics romanents assignant-los a una institució amb fins socials. Fa uns mesos es van examinar per part de la Junta les diferents alternatives possibles, decidint-se finalment en favor de la Fundació Banc dels Aliments, entitat que cobreix les necessitats més bàsiques de les persones amb menys recursos.

Es va decidir així amb la intenció de que l'abast de la donació arribés a la major quantitat possible de receptors, adquirint unitats de fàcil distribució per aconseguir aquest objectiu, mentre al mateix temps es conservava el control sobre la destinació final dels diners.

Les notícies de les darreres setmanes sobre la necessitat d'ampliar els estocs de productes gestionats per aquesta Fundació, que hem vist reflectides en la recent campanya de recollida d'aliments, confirmen l'encert d'aquesta elecció, que va ser molt anterior a aquesta campanya però que no s'havia donat a conèixer per les raons que s'expliquen tot seguit.

La decisió es va prendre el mes de juliol, si bé les gestions amb els proveïdors dels productes es van fer al setembre, culminant en la materialització del lliurament dels productes al Banc dels Aliments el dia 21 d'octubre de 2.011, amb dos camions que van entregar 19.830 litres de sopa, en 4.440 brics d'un litre y 10.260 de 1,5 litres.

A partir d'aquella data ens varem mantenir a l'espera de la certificació del Banc dels Aliments sobre la nostra donació que, després d'algunes vicissituds que han impedit que li donéssim publicitat en un termini més breu, ha finalment arribat a principis del 2.012. Com sempre hem fet, desitgem donar testimoni a través de la pàgina web de tota la informació rellevant sobre la gestió de l'Associació, amb la transparència que sempre hem procurat que presidís els nostres actes. Per això acompanyem tot seguit el rebut/certificat del Banc dels Aliments que en dona fe, tot i que hem d'aclarir que la quantitat que consta al certificat conté un error doncs, on diu 19.830 Kg. hauria de dir 19.830 litres, essent realment el pes net d'aquests 19.830 litres, 20.028,30 Kg.

L'Associació dóna amb aquest acte un dels darrers passos per a la seva dissolució. S'ha reservat una quantitat econòmica per fer front a despeses encara pendents, consistents principalment en deixar pagat durant uns anys l'allotjament d'aquesta pàgina web i el Fòrum associat, sense publicitat per a les persones inscrites i altres provisions de menor quantia.


L'IMPOST DE SUCCESSIONS
S'HA "SUPRIMIT" A CATALUNYA !

01/06/2011 - L' ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DEL IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS) vol expressar per mitjà d'aquesta nota el seu més sincer agraïment a tots els que han fet possible la "supressió" del impost de successions a Catalunya per a cònjuges, ascendents i descendents, que era l'únic objectiu fundacional i estatutari de la nostra Associació.

Creiem que en aquest moment correspon donar especialment les gràcies a:

- Convergència i Unió, per incloure aquesta mesura, ja des de l'any 2.006, en el seu programa electoral i haver tingut la valentia de portar-la a terme arribant al Govern en uns temps difícils, fent encaixos pressupostaris complicats i enfrontant-se a les crítiques de l'actual oposició i a la incomprensió d'altres persones que desconeixen els fets reals respecte de la vigent llei del impost de successions. Felicitem per tant aquesta valenta decisió, que comporta el compliment estricte d'una promesa electoral, tot i que haguéssim preferit que els efectes retroactius a 1 de gener de 2.011 amb que s'ha aprovat s’haguessin ampliat a 1 de gener de 2.010, tal com s'havia promès abans d’iniciar-se la campanya electoral.

- Al Partit Popular, que també portava aquesta mesura en el seu programa electoral, que l'ha aplicat a les comunitats autònomes en les que governa, que fins i tot va presentar fa ben pocs mesos al Parlament de Catalunya una proposició de llei en el mateix sentit i que ha obtingut el compromís de que la deducció del 99% aprovada avui per a cònjuges, ascendents i descendents, es faci extensiva a d'altres graus de parentiu, així com també a les donacions en vida, en projecte de llei que s'haurà de presentar al Parlament de Catalunya abans del 31 de desembre de 2.012, sempre que la situació econòmica llavors ho permeti.

Però per damunt de tot hem de donar les gràcies a tots els ciutadans que han entés el nostre missatge i no han fet cas de les interessades tergiversacions fetes per algunes formacions polítiques o per altres col·lectius subvencionats que només apareixen a la vida pública quan han de fer de corretja de transmissió de consignes ideològiques d'algun partit.

Tots els simpatitzants que s'han fet ressò d'aquesta iniciativa, però especialment els que s'hi han adherit per convicció i, sobre tot, els que han col·laborat econòmicament dintre de les seves possibilitats o personalment, posant a disposició de la col·lectivitat els seus coneixements i la seva capacitat de treball, són els que han fet possible realment arribar a aquesta data històrica en la que hem vist culminada l'esperada resposta positiva a una demanda popular, desenvolupada modestament però amb rigor, seriositat, paciència, amb molts esforços i treballs i que ha intentat sempre defugir de caure en la demagògia (cosa que no sempre s'ha pogut dir dels nostres opositors). Així, es va aconseguir que els ecos de la nostra justa reivindicació es multipliquessin primer pel senzill mitjà del boca-orella, després, gràcies a les donacions econòmiques, mitjançant una afortunada campanya publicitària i tot plegat, cal també agrair-ho, s'amplifiqués gràcies a la col·laboració de multitud de mitjans de comunicació.

La nostra Associació, acomplerts ja els seus fins, passarà a dissoldre's en les properes setmanes i donarà compte públic del destí de la quantitat econòmica que encara tenia reservada per si calia prosseguir amb campanyes publicitàries o altres despeses dirigides a continuar amb la lluita, que ara ja no serà necessària. Segons havíem ja comunicat als nostres adherits i simpatitzants, seguint el que disposa l'article 32.4 dels nostres estatuts "El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació i amb finalitats similars a aquesta, hagi destacat més en la defensa del contribuent o, si no n'hi hagués cap, de rellevància reconeguda en obres benèfiques" i així ho farem.

Moltes gràcies a tots i esperem que, tant de bo, l'exemple d'aquesta iniciativa serveixi d'esperó per a que més grups o persones individuals s'animin a iniciar-ne d'altres amb un sentit similar de servei a la ciutadania, doncs creiem sincerament que en la nostra societat no falten objectius per a crear moltes altres iniciatives d'aquest tipus.


Fer clic aquí per obrir una nova finestra amb el text oficial de la Llei, en català i en aranès.
05/04/2011 - L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DEL IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS) ES CONGRATULA PER L'ANUNCI EN FERM DE LA "SUPRESSIÓ" DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS I FELICITA AL GOVERN PEL COMPLIMENT DE LES SEVES PROMESES ELECTORALS.
QUAN ES CONEGUI EL TEXT DEL PROJECTE DE LLEI QUE ENTRI AL PARLAMENT, L'
ARIS FARÀ PÚBLICA LA SEVA OPINIÓ SOBRE EL MATEIX, AIXÍ COM SOBRE LA LLEI RESULTANT FINAL, TAL COM VA FER EN OCASIÓ DE LA DARRERA REFORMA.


LA NOTÍCIA AL CIRCUIT CATALÀ DE TVE


LA NOTÍCIA AL CANAL 3/24 I TV3El nostre objectiu: DIFUSIÓ.
Cal que el nostre missatge arribi a tots els catalans ...
... i aixó està a l'abast de tots nosaltres.28/11/2010 - L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DEL IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS) FELICITA AL PARTIT GUANYADOR DE LES ELECCIONS, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ENCAPÇALAT PEL SEU PRESIDENT SENYOR ARTUR MAS, PER HAVER OBTINGUT A LES URNES LA CONFIANÇA DE LA MAJORIA DELS CIUTADANS DE CATALUNYA.

ESTEM SEGURS DE QUE AQUEST ÉS L'INICI DEL CAMÍ CAP A UNA "CATALUNYA MILLOR" QUE, TAL COM SE'NS HA PROMÈS, ENS APORTARÀ TAMBÉ LA FI IMMEDIATA DEL IMPOST DE SUCCESSIONS.


  10/09/2010 - L'ASSOCIACIÓ FORMULA DUES PREGUNTES PER ESCRIT ALS PARTITS CATALANS

L'Associació per a la Reforma del Impost de Successions i Donacions   a Catalunya va dirigir el passat 10 de setembre una carta als màxims responsables de tots el partits parlamentaris i també d'alguns nous partits que han anunciat llur participació a les properes eleccions autonòmiques, en la que se'ls hi fa dues senzilles preguntes que podeu llegir més avall.

Amb aquesta gestió, l'Associació per a la Reforma del Impost de Successions i Donacions a Catalunya pretén facilitar als seus adherits i simpatitzants un important factor de decisió de cara a les properes eleccions, a la vista de la resposta de cada formació política (o la no resposta, si és el cas) a les dues preguntes de futur tan concretes i senzilles que hem fet.

Publiquem les respostes un cop transcorregut més d'un mes des de l'enviament de la carta, termini que considerem més que suficient per a donar una resposta.

El text, que s'ha enviat degudament personalitzat per a cada destinatari/destinatària, és el següent:

Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra
Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestraLes respostes rebudes, per ordre d'arribada, han estat les següents:

Esquerra Republicana de Catalunya, rebuda el 20 de setembre de 2.010

Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra
Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra


Convergència i Unió, rebuda el 23 de setembre de 2.010

Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra
Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra


Partit Popular de Catalunya, rebuda el 30 de setembre de 2.010

Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra
Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra


Iniciativa per Catalunya Verds, rebuda el 5 d'octubre de 2.010

Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra
Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra


Alternativa de Govern-Liberals de Catalunya, rebuda el 10 de novembre de 2.010 (La data de tramesa de la nostra carta a tots els partits és anterior a l'anunci de la concurrència a les eleccions d'aquesta formació política. Per això se li ha enviat posteriorment, tan bon punt ha publicat una adreça adient de contacte)

Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra
Fer clic aquí per a llegir l'escrit en una nova finestra


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, va anunciar una resposta però no l'hem rebut encara.

Partit dels Socialistes de Catalunya, cap resposta de moment.

Reagrupament Independentista, cap resposta de moment.

Solidaritat Catalana per la Independència, cap resposta de moment.26/03/2010 - COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS)

L'’Associació per a la reforma del Impost de Successions a Catalunya (ARIS) vol expressar la seva decepció per haver-se rebutjat el passat dia 25 de gener, gràcies als vots de la majoria de Govern, la seva compareixença davant la Comissió que tramita el Projecte de Llei sobre l’impost de successions i donacions, demanada pel Grup Mixt.

Una bona mesura del nivell de participació ciutadana a la vida política de Catalunya i de la seva salut democràtica seria el que ciutadans qualificats fossin escoltats a les comissions parlamentàries en aquelles matèries en que hi puguin aportar quelcom solvent i positiu.

L'ARIS, amb més de 30.000 adherits entre la seva pàgina web i el seu Grup de Facebook, ha donat sempre suficients mostres d'equanimitat, de coneixement del tema, d'orientació al diàleg i d'absoluta independència de qualsevol formació política com per a ser tinguda en compte en aquesta ocasió, junt amb els altres representants de la societat civil amb els que compartíem la llista de compareixences refusada per la majoria governamental de la Comissió del Parlament.

Aquesta manera de fer callar la veu popular ens porta a la memòria els sis intents per part de l'ARIS de contractar una campanya publicitària sobre aquest tema en diversos territoris de Catalunya, dels que només dos arribaren a bon port (Lleida i Barcelona), mentre els altres quatre van ser impedits per forces que desconeixem, encara que en sospitem l'origen i en un dels casos el sabem del cert, doncs la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, la senyora Isabel Salamaña, va reconèixer públicament a la premsa ser la responsable de rebutjar la campanya que havíem proposat a la companyia de transports públics de la capital gironina.

Ara s'ha perdut una oportunitat d'or de fer sentir la veu de la societat al Parlament de Catalunya sobre un tema extraordinàriament sensible. Una altra vegada serà. Aquesta vegada els partits del Govern tenien la oportunitat de demostrar la seva valentia i fair-play, però ha succeït tot el contrari.

És avinent recordar que ha passat menys d'un any des que es pronunciava a tort i a dret la frase "els que critiquen l'impost de successions s'ho han de fer mirar" (documentada a l’hemeroteca i fonoteca del nostre Fòrum) fins que hem sentit la frase "una reforma dràstica, potent i justa" (encara que no hagi estat realment així) ambdues en boca del mateix Conseller del Govern.

Havent constatat com aquelles conviccions tan segures, arrelades i inamovibles poden canviar en tan poc temps, potser encara podem esperar una reforma real d’aquest impost i no solament propagandística. I de la pitjor mena de propaganda, com l'anunci sobre la reforma de l'impost de successions que van publicar el passat 27 de gener a tota pàgina els mitjans de comunicació escrita més importants de Catalunya, pagat per la Generalitat amb els diners de tots els catalans i ple de dades que caritativament qualificarem d'"errònies" i que aquesta Associació ha denunciat davant l’òrgan corresponent de la pròpia Generalitat (sense resposta pel moment), per l’absoluta desinformació que representava.

Fem vots per a que aquesta actitud no proliferi i el Parlament sigui de debò el garant d’interpretar la voluntat real de la societat catalana, per a que no es posin més traves subreptícies a la lliure expressió dels ciutadans i per a que el Govern ens informi sense publicitat enganyosa. És demanar massa ?

Pot llegir més informació sobre aquest tema entrant al nostre Fòrum per aquest enllaç.27 de GENER DE 2.010: EL GOVERN ENS PREN PER BABAUS ?

ES TRACTA DE L'HABITUAL INCOMPETÈNCIA O DE DESINFORMACIÓ INTENCIONADA I CULPABLE ?

ELS CIUTADANS MEREIXEM UNA EXPLICACIÓ DESPRÉS DEL QUE HA COSTAT AQUESTA CAMPANYA DE PREMSA QUE CONTÉ PUBLICITAT ENGANYOSA, PAGADA AMB ELS DINERS DEL CONTRIBUENT.


Fer clic per veure la següent imatge ampliadaAmb aquesta campanya de publicitat institucional, el Govern ha transgredit la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 08/01/2001), que disposa:
...
Article 4. Principis
La publicitat institucional ha de respectar les disposicions establertes sobre publicitat, sobretot quant a publicitat enganyosa, deslleial, subliminar i encoberta, i també el codi de conducta publicitària següent:
...
d) La veracitat: els anuncis institucionals han d’ésser clars i complets. La publicitat institucional no ha de portar a conclusions errònies, ni per ambigüitat, per inexactitud de dades o per omissió ni per altres circumstàncies.
...
j) Les dades tècniques: totes les dades difoses en la publicitat institucional han d’ésser rellevants i comprovables, i no poden donar lloc a error. Totes les comparacions han d’ésser objectives i verificables. No es pot crear confusió ni barreja de missatges.
...

I, MENTRESTANT,

també ha incomplert la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 31/12/2009), que diu:
...
DISPOSICIONS FINALS
...
Tercera
Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
Sens perjudici de l’aplicació de les normes relatives a l’impost sobre successions i donacions contingudes en aquesta llei, el Govern ha de presentar al Parlament, abans del 31 de gener de 2010, un projecte de llei en què es reguli el dit impost, amb l’abast que permet la normativa vigent en matèria de cessió de tributs.
...

Aquest Projecte de Llei ha estat finalment entrat al registre del Parlament el dia 12 de febrer de 2.010.
28/01/2010 - COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS)

El Govern ens va sorprendre el passat dia 27 de gener amb una campanya de publicitat consistent en la publicació d'aquest anunci (la part que no és de color blau) als principals mitjans escrits de Catalunya, suposadament per "informar" als ciutadans sobre la reforma del impost de successions recentment aprovada al Parlament de Catalunya. Com és natural, aquesta campanya s'ha pagat amb diner públic.

Lamentablement, cap dada de les publicades és correcta i, curiosament, totes les xifres de tributació publicades són més baixes que les calculades correctament. Els mateixos errors afectarien a herències més modestes que els exemples utilitzats a l'anunci.

Dona la impressió de que la pròpia Agència Tributària de la Generalitat desconeix les regles per al cálcul d'aquest impost tal com es va aprovar i, fins i tot, també desconeix com era fins al 31 de desembre passat.

Això, que es podria pensar que és un error com tants d'altres als que el Govern ens te acostumats per fer les coses sense cap rigor, adquireix un caire diferent quan veiem que qualifica com "Ara", en temps present, unes xifres de tributació que no tenen res a veure amb el que es tributa realment ara i que només s'aconseguirien, gràcies als divuit mesos de termini que s'ha donat el Govern per aplicar aquesta Llei en la seva totalitat, a partir del dia 1 de juliol de 2.011 (passant per alt els errors de càlcul).

La única qualificació que podem fer d'aquesta campanya publicitària és que es tracta d'un nyap més, afegit al gran nyap de la reforma del impost de successions aprovada i en vigor actualment. A la vista dels fets, els ciutadans podran valorar si aquest anunci mereix altres qualificatius més greus.

Quedem a l'espera de les explicacions del Govern.

Pot llegir tots els detalls sobre els "errors" de l'anunci, entrant al nostre Fòrum per aquest enllaç.S'HA GUANYAT UNA BATALLA, PERÒ NO LA GUERRA


19/12/2009 - COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA (ARIS)

L'ARIS valora l’aprovació de la reforma de l'impost de successions a Catalunya com una millora respecte de la situació actual d’aquest impost, que no s’hagués aconseguit de no existir la pressió que ha exercit (i seguirà exercint) l’ARIS, gràcies al suport moral i econòmic que ens donen els nostres adherits, simpatitzants, mitjans de comunicació, institucions i ciutadans en general.

Tanmateix, els resultats d’aquesta reforma i la seva aplicació, prevista en tres etapes durant dos anys, no deixen de ser decebedors si els comparem amb les condicions actuals d’aquest mateix impost a Europa, on és majoritàriament inexistent per a cònjuge i descendents o amb la majoria de comunitats autònomes espanyoles, on existeix una deducció del 99% de la quota a pagar. Per tant es segueix mantenint als ciutadans de Catalunya en una situació d’inferioritat i de clara discriminació respecte de la resta de comunitats autònomes i de països europeus, tal com ve denunciant l’ARIS des de fa mesos.

L'ARIS estudiarà detalladament el contingut final de la Llei aprovada tant aviat es publiqui i exposarà els resultats d’aquesta anàlisi a la seva pàgina web www.nosuccessions.org.

En qualsevol cas, constatem que aquesta reforma està encara ben lluny dels objectius marcats per l’ARIS des de la seva constitució i, per tant, prosseguirà en la lluita per assolir-los, basant-se sempre en accions de caràcter cívic i reivindicatiu, fonamentades en la informació i divulgació de la veritat sobre aquest impost.LLEIDA, LLUM VERD A LA NOSTRA CAMPANYA 


IMATGES DE BARCELONA


Algunes dades sobre l'Associació per a la reforma de l'impost de successions a Catalunya (ARIS):

La nostra Associació està legalitzada i inscrita al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el nº 39.786. Això vol dir que qualsevol acció que emprengui estarà dintre de la legalitat i s'anunciarà mitjançant aquesta plana web o el nostre butlletí. Fora d'aquest circuit, l'Associació serà aliena i es desvincula ja totalment des d'ara de qualsevol altra acció.

A més, a l'article 2 dels nostres estatuts consta que els fins de la nostra Associació són "promoure i emprendre tot tipus d'accions dirigides a aconseguir la reforma de l'Impost de Successions a Catalunya per tal d'equiparar-lo al de la resta de Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol". Només aquest objectiu.

També "quedà exclòs tot ànim de lucre". Els fons recaptats en campanyes de mecenatge són invertits en la difusió de les nostres propostes.

I per últim, "no te cap dependència directa o indirecta d'altres associacions o partits polítics". Això pot tenir inconvenients, però té els avantatges de que no se'ns pot acusar de partidisme i de que estem oberts a totes les sensibilitats polítiques.Tornar a principi de pàgina

Visitants des del 14/06/2.009 (:   Estadístiques